Duurzame woonwijk Velmolen-Oost

In samenwerking met Atelier GROENBLAUW en Lüchinger Architects hebben we een voorstel gedaan voor een duurzame wijk met een  buitengewone woonomgeving.
Duurzame architectuur degelijk en onderhoudsarm, met een energie-efficiënt , gezond en comfortabel verwarmingssysteem, emissiearme materialen, goede zonwering en aantrekkelijke architectuur; de basis voor prettig, verantwoord en gezond wonen.
De buitengewoon groene woonomgeving met minimale verharding, veel ruimte voor flora en fauna en nog meer ruimte voor gemeenschappelijkheid en nabuurschap in verschillende gradaties biedt ruimte voor ontplooiing en beleving.

Beelden/studies  MDK i.s.m. atelier GROENBLAUW en Lüchinger Architects

maart 2010

Materialen
De traditionele materialen van de huizen zijn op een eigentijdse manier die goed aansluit bij de landelijke omgeving toegepast.
Woonomgeving: minimalisatie verharding woonstraatjes met  klinkerverharding, wandelpaden met schelpen of lavasteen, FSC-hout voor schuurtjes en hekjes en speel-en zitelementen. Levende erfafscheidingen van planten.
Huizen: Baksteen buitengevel, kalksteen binnenwanden en binnenspouw en betonnen vloeren, FSC-houten kozijnen en alle andere houtwerk, hr++ glas, kozijnen geschikt voor monteren van drievoudig glas, bij voorkeur gebakken
keramische pannen met milieucertificaat.

Energie
Binnen de marges van economische haalbaarheid is er een gezond,  comfortabel en energie-efficiënt concept gerealiseerd.
De intentie is om in een volgende fase te onderzoeken of samen met de school en de appartementen een nog energieefficiënter en haalbaar gemeenschappelijk energieconcept ontwikkeld kan worden.
Voorlichtingsbrochure over energie-efficiënt gebruik van huis en apparaten. RC=5, vlaswolisolatie, vloerverwarming, individuele warmtepomp per woning, CO2 gestuurde ventilatie via zelfsturende roosters, douche WTW, optioneel solartubes, goede buitenzonwering, optioneel photo voltaïsche cellen, hotfill vaatwasser en wasmachine.

Water
Het zichtbaar afkoppelen van het hemelwater en via bovengrondse goten afvoeren naar een infiltratiewadi met specifiek erop afgestemde beplanting is uitgangspunt van het ontwerp. Iedere woning krijgt een regenton en in iedere
binnentuin zal een waterspelelement gerealiseerd worden.
Voorlichting over efficiënt watergebruik en schoonmaak- en wasmiddelen, waterbesparende armaturen en wc, regenton, volledige afkoppeling hemelwater, bovengrondse afvoer naar infiltratiewadis langs het park, minimalisatie verharding, plaatselijk waterspelelementen.

Nabuurschap en gemeenschappelijkheid
Het faciliteren van ondersteuning door een landschapsarchitect bij het ontwikkelen van gemeenschappelijke binnenterreinen hoort bij het ontwerp. Individueel per binnengebied kan bekeken worden in hoeverre het ontwikkelen van gemeenschappelijkheid (afhankelijk van de bewonerswensen) mogelijk is. Gedacht kan worden aan een mandelig gebied
voor bijna het hele binnengebied tot een minimale variant met een klein speelgebied en een achterpad.