MDK is een Rotterdams bureau met een specialisatie op het gebied van Architectonisch ontwerp en visualisatie. De werkzaamheden varieren van ontwerpopgaves en studies tot (architectuur)visualisaties.

Door een grote mate van flexibiliteit in zowel de manier van werken als het gewenste eindproduct is MDK voor veel opdrachten inzetbaar.

Martijn de Koning

Martijn de Koning (1973)

Persoonlijk Zowel in mijn werk als in mijn dagelijks leven spelen vormgeving en presentatie een zeer belangrijke rol. Het zijn voor mij essentiële middelen voor de visualisatie en communicatie van een idee of sfeer. Hiervoor maak ik op een natuurlijke manier gebruik van ongeveer alle programmatuur op dit gebied. Mijn ambitie ligt bij het architectonisch ontwerpen maar ik ben daarnaast geïnteresseerd in daaraan grenzende gebieden zoals interieur, webdesign en grafische vormgeving.

Ik ben in maart 2004 afgestudeerd aan de TUDelft en heb na mijn afstuderen een tijd gewerkt bij opMaat, een architectenbureau in Delft; een klein bureau dat gespecialiseerd is in duurzaam bouwen, en vooral de combinatie van high- en lowtech oplossingen op dat gebied. In mijn rol als assistent ontwerper heb ik daar gewerkt aan diverse projecten op het gebied van woningbouw, duurzame kantoren en duurzame stedenbouw.

Daarna heb ik 6 jaar gewerkt bij Lüchinger Architects. Bij LA heb ik in de rol van architect/visualisatiespecialist gewerkt aan een veelvoud van bijzondere, duurzame en innovatieve projecten; van schetsontwerp tot en met uitvoeringsfase.

In 2012 heb ik MDK ontwerp & visualisatie opgericht en heb de laatste jaren voor verschillende opdrachtgevers gewerkt aan een breed scala van opdrachten.

Werkwijze

Particulieren MDK helpt particuliere opdrachtgevers met het vertalen van hun ideeën in een architectonisch ontwerp en dit vervolgens te realiseren.

Ontwerp

Vaak zijn er allerlei wensen en dromen, maar hoe komen die allemaal samen in in één ontwerp dat niet alleen realistisch is maar ook nog betaalbaar? MDK betrekt de opdrachtgever nadrukkelijk in het ontwerpproces. Juist de interactie tussen ideeën van zowel de opdrachtgever als de architect leiden vaak tot verrassende en passende oplossingen die een meerwaarde vormen voor het ontwerp.

MDK maakt gebruik van 3D presentatietechnieken en visualisaties om ontwerpbeslissingen toe te lichten en waarbij precies te zien is wat voor resultaat er te verwachten valt.

Proces

In het bouwproces zijn veel verschillende partijen betrokken. De architect behoud het overzicht en de planning en functioneert als intermediar tussen opdrachtgever en al deze partijen.

Naast het architectonisch ontwerp verzorgt MDK ook de stukken voor de bouwaanvraag (omgevingsvergunning), de aanbesteding (aannemerselectie) en bouwbegeleiding. Voor specifieke constructieberekeningen en technische details werkt MDK samen met specialisten op dit gebied.

Professionals Veel van onze opdrachten zijn voor professionele opdrachtgevers, architectenbureaus en specialisten. Veelal is dit als freelance architect/visualisator op uren- of projectbasis.

Samenwerking

Het is mogelijk projecten volledig door MDK uit te laten voeren, maar over het algemeen blijkt de meerwaarde juist te zitten in de samenwerking en de flexibiliteit. Zo kan MDK meedraaien in een project waardoor er voor de opdrachtgever veel ruimte is het uiteindelijke resultaat af te stemmen op specifieke wensen. Veel van onze opdrachten zijn onderdeel van een ontwerpproces waarin juist de samenwerking opdrachtgever en overige betrokkenen in het project vaak leidt tot verassende oplossingen die meer zijn dan de som van de afzonderlijke delen.

Flexibiliteit

MDK heeft geen vastliggende manier van werken. In overleg met de opdrachtgever wordt bekeken wat de beste constructie is. Dit kan per project verschillen; Vanuit eigen kantoor of intern bij de opdrachtgever, een aaneengesloten periode of afgesproken week- of dagdelen. Ook de aard van de werkzaamheden kan per project verschillen; meedenken, ontwerpen, visualiseren. Door deze flexibiliteit is MDk breed inzetbaar voor veel verschillende opdrachten/opdrachtgevers.

Architectonisch ontwerp

De rol van de architect is het vertalen van de wensen en dromen van de opdrachtgever in een architectonisch ontwerp en dit vervolgens te realiseren.

MDK heeft een voorliefde voor duurzaam en gezond bouwen waarbij architectuur de boventoon voert. ‘Maakbaarheid’ en ‘eerlijkheid in materialisering en vormgeving’ spelen hierbij een belangrijke rol.

MDK is actief op alle niveau’s van het bouwproces, van het schetsontwerp met visualisaties en maquettes tot de uitvoering op de bouwplaats.

(Ontwerp)studies

Een van de kwaliteiten van MDK ligt bij het inzichtelijk maken van keuzes binnen het ontwerpproces. Door de sterke 2D/3D vormgeving- en presentatietechnieken brengt MDK duidelijk in beeld wat de gevolgen zijn van ontwerpbeslissingen en helpt deze te communiceren naar de verschillende betrokken partijen.

Daarnaast doen we ook veel studies waarbij vorm en inhoud samengaan en het eindproduct het resultaat is van een onderzoekstraject. Deze opdrachten doen we vaak in opdracht van, en in samenwerking met specialistische bureaus.

Visualisatie

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Het is dan ook essentieel dat het beeld dan ook het juiste verhaal vertelt. Een goed beeld is niet alleen informatief maar draagt ook een gevoel over en schetst de context van het getoonde ontwerp. Door mijn achtergrond als architect begrijp ik welk verhaal er verteld moet worden en hoe dit in een visualisatie vertaald kan worden.

Dit geld voor zowel architectuurvisualisaties als visualisaties van producten. Ook hierbij speelt het beeld een belangijke rol in de beoordeling van het product.

2D tekenwerk

MDK heeft de architectonische en technische kennis om ontwerpen ook 2D uit te werken. We maken CAD-tekeningen op verschillende niveau’s, van schetsontwerp tot werktekening en bouwaanvraag (omgevingsvergunning).

Soms wordt een tekening voornamelijk gebruikt om een idee te communiceren zoals plattegronden in de schetsonwerp fase, soms moet er daadwerkelijk van tekening gebouwd worden. Mdk heeft ervaring met beide schalen. Daarnaast beschikken we over een netwerk waarbinnen ook specialisten zitten op het gebied van constructieve berekeningen en bouwkundige details.

Opdrachtgevers